Outdoor 07

Nyproduktionsprojekt vid Nordanö industriområde

Nordanö, Avesta

Slipp dyra hyror och bli ägare av din egen lokal/garage/förråd!

M2 Sveriges koncept innebär att du som företagare eller privatperson har möjligheten att äga din lokal som en friköpt fastighet. Du blir en lagfaren ägare och slipper således betala hyra. Momsregistrerade företag har möjligheten att göra avdrag för mervärdesskatt. För att bidra till utvecklingen i Avesta, planerar M2 Sverige att uppföra 20 lokaler på Nordanö industriområde i Avesta på en tomt om ca 4500 m2. Lokalerna kan användas som verksamhetslokal, kontor, förråd, verkstad, lager, garage, båtförvaring, husvagnsförvaring, motorcykelförvaring m.m. Möjligheterna är stora och lokalerna går även att hyra ut eller sälja. Lokalerna kommer vara 72 m2 (6 m x 12 m) och den generösa nockhöjden på 6,5 m medför att ytan kan utökas till 108 m2 med ett entresolplan, i folkmun kallat loft. Kommunalt vatten och avlopp samt el är framdraget till varje fastighet och det ingår en fiberanslutning som är betald och anslutning finns i det gemensamma teknikrummet. En brunn kommer finnas i varje lokal med gemensam oljeavskiljare. Liknande projekt planeras i Ludvika. Välkommen hem!

Fakta

Utgångspris
1 188 000 kr
Avgift till samfällighet

-

Våningsplan

1 / 1

Hiss

Nej

Byggnadsår

2022

Fastighetsmäklare

Profil

Elin Bornesäter

070-924 99 76

elin@nokus.se

Reg. fastighetsmäklare

Profil

Katrin Rehnström

070-66 87 2 39

katrin@nokus.se

Övrigt

Lokalerna kan användas som verksamhetslokal, kontor, förråd, verkstad, lager, garage, båtförvaring, husvagnsförvaring, motorcykelförvaring m.m. Möjligheterna är stora och lokalerna går även att hyra ut eller sälja. Samtliga köpare blir en del av en obelånad samfällighetsförening, vilket innebär att samtliga fastighetsägare delar på kostnaden för VA, försäkring av fastigheten, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen, skötsel av gemensamhetsytor samt oljeavskiljare. Priset för samfälligheten är ca 500 kr/månad. Lokalerna är 72 m2 (6 m x 12 m) och den generösa nockhöjden på 6,5 m medför att ytan kan utökas till 108 m2 med ett entresolplan. Lokalerna byggs på en betongplatta och stommen är en varmförzinkad stålstomme. Väggarna består av 150 mm sandwichpaneler med en kärna av mineralull samt in- och utvändig beklädnad av stål (antracit grå). Taket består av självbärande TRP, isolering, fuktspärr, takpapp (svart) och takavvattning. Varje lokal är en egen brandcell utförd i EI60. Kommunalt vatten och avlopp samt el är framdraget till varje fastighet och det ingår en fiberanslutning som är betald och anslutning finns i det gemensamma teknikrummet. En brunn kommer finnas i varje lokal med gemensam oljeavskiljare. M2 Sverige kommer att asfaltera den närmsta ytan runt lokalerna, övriga ytor är grovplanerade. I övrigt kommer staket att sättas upp runt hela området med eldriven grind. Utebelysning kommer finnas vid varannan port och vid gavlarna. Följande ingår: • Vikport 4 m x 4 m (mörkgrå) med en fönsterrad. • Gångdörr (stål) (mörkgrå) • Aluminium fönster (silver) • Grundinstallation av el och belysning samt en elcentral som är uppsäkrad till 16 Ampere Tillval • Entresolplan • Luftvärmepump • Epoxibehandling av golvet • Extra fönsterrader i porten • Extra belysning • Akustikplattor • Pentry Hur köpet går till? Steg 1 – Intresseanmälan och bokning M2 Sverige har ett säljkrav om 70 % innan projektet kan genomföras, och av den anledningen är steg 1 en intresseanmälan och därefter bokning av en lokal. En bokningsavgift på 20 000 kr tas ut. Bokningsavgiften återbetalas i sin helhet om projektet av någon anledning inte blir av. Men om du som kund väljer att inte teckna ett bindande avtal återbetalas bokningsavgiften reducerad med en administrationsavgift på 9000 kr, och M2 Sverige äger rätt att sälja lokalen till annan köpare. Steg 2 – Kontraktsskrivning När säljkravet är uppnått tecknas två avtal - ett köpekontrakt som gäller fastigheten (tomten) och ett entreprenadavtal som gäller uppförandet av lokalen och dessa avtal är endast bindande tillsammans, vilket innebär att om det ena upphör att gälla innan tillträdesdagen upphör även det andra avtalet att gälla. Juridiska personer betalar 20 % av begärt pris vid signering av köpe- och entreprenadkontrakt, och resterande del enligt en betalningsplan. När kontrakten är undertecknade betalas 15 % av tomtens köpeskilling. Av detta belopp drar vi av bokningsavgiften. Resterande del erläggs enligt projektets betalningsplan. Entreprenadkontraktet innehåller en betalningsplan. Steg 3 – Slutbetalning och köpebrev En vecka innan tillträde betalas återstående belopp av totalsumman och affären är klar. Du som köpare får ett köpebrev. Prisexempel äga (lokal 72 m2) Pris (inkl. moms) 1188 000 kr Egen insats (35 %) 415 800 kr Banklån (65 %). 772 200 kr Ränta på lån, 3 % Räntekostnad 1931 kr/mån Amortering/mån. 644 kr/mån (med 1% amortering) Samf.avg /mån (ca) 500 kr Fastighetsskatt (ca) 250 kr Tot månadskostnad: 3324 kr Fördelar med att äga din lokal • Inga dolda lån • Möjlighet att hyra ut eller sälja • Får ägas av privatpersoner • Den lägsta månadskostnaden • Lagfaren ägare • Får renovera utan att be om tillstånd • Panträtt • Gemensamma ytor sköts av en samfällighetsförening Prisbild (lokal 72 m2) Gavellokal: 1 388 000 inkl. moms Intill gavel: 1 288 000 kr inkl. moms Mindre lokal (64 m2) 1 056 000 kr inkl. moms. Denna lokal är mindre pga. teknikrummet. Övriga lokaler: 1 188 000 kr inkl. moms Tillkommande kostnader Lagfart Inskrivningsmyndigheten tar ut en kostnad för lagfarten på 1,5 % (privatpersoner) respektive 4,25 % (företag) av köpeskillingen eller taxeringsvärdet + expeditionsavgift på 825 kr. Pantbrev Om du behöver ta ut pantbrev i samband med tillträde och slutfinansiering ombesörjes detta av den bank som lämnar slutgiltiga lån. Uttag av pantbrev kostar 2 % av pantbrevsbeloppet.

Planlösning

Bilderna som visas är illustrationer och kan komma att ändras något under byggnationens gång.

Planbestämmelser

Stadsplan Detaljplan

Servitut, ga, samfälligheter, etc

Efter avstyckning är parternas ambition att fastigheten ska belastas av en gemensamhetsanläggning.

Drift per år

Väg/snö

6 000 kr

Fastighetsavgiften uppgår till 3000 kr/år.

Närområde

Område strax utanför Avestas tätort.

Byggnad

Byggår

2022


Intresseanmälan

Tipsa om bostaden


KartaBilder